3d Animation Logo Icon
{"nl":"

PRODUCT EXPLORER

Voordelen

  • Maak onzichtbare delen zichtbaar met een Exploded view.
  • Creëer een complete 3D ervaring met 360° beeld.
  • Geef eenvoudig informatie weer over individuele onderdelen.
  • Geeft inzicht in klantgedrag door gebruik van analytics.
  • Wijzig content eenvoudig met het CMS-systeem.

Insider tip

Door het toepassen van een foto-uploadfunctie kunnen gebruikers hun eigen identiteit koppelen aan uw product.

","en":"

PRODUCT EXPLORER

Advantages

  • Make invisible components visible by using the Exploded View.
  • Create a complete 3D experience using 360° visuals.
  • Simply illustrate information about individual components.
  • Provide insight into customer behaviour by using analytics.
  • Use the CMS system to modify content simply.

Insider tip

Users can link their own identity to your product by using a photo-upload function.

"}

{"nl":"

Creëer een interactieve productbelevenis

","en":"

Creating an interactive product experience.

"}

{"nl":"

Spectaculaire 3D-ervaring

Uw klanten zo goed mogelijk informeren over uw producten? En dat zonder lange teksten met productinformatie? Met een product explorer creëert u een spectaculaire 3D-ervaring. Uw klanten kunnen uw producten geheel interactief en online bekijken en verkennen door te roteren, in te zoomen en op product onderdelen te klikken.

Veranderende wereld

Wie leest er tegenwoordig nog een brochure van voor naar achter? We kijken liever een YouTubefilmpje of een interactieve presentatie waarin ons wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn van een product. Ons leven verplaatst zich steeds meer naar de digitale wereld. Dit is een wereld waarin beeld en geluid een belangrijke rol spelen. Kunt u dan nog wel aan komen met een brochure vol met teksten?

Positieve gebruikerservaring

Wat als u een product eerst digitaal kan bekijken en op die manier alleen de informatie kiest die u op dat moment nodig hebt? Met een product explorer, dat een digitale productcatalogus is, wordt het bekijken van productinformatie ineens een echte belevenis en wordt er gelijk een positieve gebruikerservaring gecreëerd. 

","en":"

Spectacular 3D experience

Would you like to inform your customers about your products in the best possible way? And that without long texts with product information? With a product explorer you create a spectacular 3D experience. Your customers can view your products completely interactive and online and explore these by rotating, zooming and by clicking on product parts.

Changing world

Who still reads a brochure front-to-back nowadays? We rather watch a YouTube film or an interactive presentation that explains us what the possibilities of a product are. Our life is more and more moving towards the digital world. This is a world where image and sound play an important role. So, can you really still come up with a brochure full of texts?

Positive user experience

What if you can first see a product digitally and this way only choose the information that you need at that moment? With a product explorer, with a digital product catalogue, watching product information suddenly becomes a true experience and at the same time a positive user experience is created. 

"}

{"nl":"

Maak het onzichtbare zichtbaar

Geef duidelijk en slim essentiële informatie over de voordelen van uw product door middel van een exploded view. Hiermee worden alle individuele elementen van het product zichtbaar. Zelfs een klein onderdeel dat voor het blote oog niet zichtbaar is, maar een belangrijke functie heeft, kan op die manier makkelijk en duidelijk bekeken worden. Zo wordt het onzichtbare zichtbaar gemaakt.

Eye-catcher

Zoekt u een nieuwe manier om uw producten te presenteren op beurzen, events of tijdens presentaties? De product explorer is een ware eye-catcher die uw product stijlvol en duidelijk weergeeft. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en zorgt ervoor dat mensen graag verder (willen) kijken. Of dat nu op een groot interactief scherm, op een tablet of simpelweg op de website uitgewerkt wordt. Wij kunnen het allemaal voor u realiseren.

Optimale marktintroductie

Gaat u een nieuw product introduceren? Deel dan de product explorer online en laat uw doelgroep alle ins en outs van het product ervaren, nog voordat ze het product daadwerkelijk in handen hebben. Combineer het met een (online) campagne en zorg zo voor een optimale marktintroductie. Uiteraard zijn er nog vele andere mogelijkheden om de product explorer in te zetten binnen uw visuele marketing. Wij adviseren u er graag over.

","en":"

Make the invisible visible

Provide essential information about the advantages of your product in a clear and smart way by using an exploded view. With this all individual elements of the product become visible. Even a small part that it not visible to the naked eye but that has an important function, can be viewed easier and clearer this way. So, the invisible becomes visible.

Eye-catcher

Are you looking for a new way to present your products at trade fairs, events or during presentations? The product explorer is a real eye-catcher that displays your product stylishly and clearly. It incites the curiosity and ensures that people (like to) look further. Whether this is elaborated on a large interactive screen, a tablet or simply on the website. We can realise all this for you.

Optimal market introduction

Are you going to introduce a new product? Then share the product explorer online and let your target group experience all the ins and outs of the product, even before they actually have the product in their hands. Combine it with a (online) campaign and this way you ensure an optimal market introduction. There are of course many other possibilities to use the product explorer within your visual marketing. We gladly to advice you about this.

Would you like to know more about the product explorer? Or would you like to know more about the services of C4Real? Please do not hesitate to contact us.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.
Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved