3d Animation Logo Icon
{"nl":"

Voordelen

  • Laat uw klanten uw product ervaren zonder dat het product fysiek aanwezig is.
  • De best mogelijke visuele beleving beschikbaar op dit moment.
  • Een unieke en blijvende eerste indruk van uw product.

Insider tip

Ga voor maximale impact en laat u film zien in Virtual Reality. Ga voor een VR 360 Film voor een complete belevenis. 

","en":"

VR Film

Advantages

  • Let your customers experience your product without the product being physically present.

  • The best possible visual experience available at the moment.
  • A unique and lasting first impression of your product. 

Insider tip

Go for maximum impact and show your film in Virtual Reality. Go for a VR 360 Film for a complete experience.

"}

Related cases

{"nl":"

Laat een VR film maken en maak van uw product een belevenis.

","en":"

Have a VR film made and turn your product into an experience

"}

{"nl":"

Wat is Virtual Reality?

VR staat voor virtual reality of schijnwereld. Een wereld die 360 graden virtueel door de computer is gemaakt. Met een VR-bril stapt de gebruiker in deze virtuele wereld. Doordat deze wereld met de computer is geprogrammeerd en ontworpen zijn de mogelijkheden eindeloos.

","en":"

What is Virtual Reality?

VR stands for virtual reality or a simulacrum. A world that has been made virtually 360 degrees by the computer. The user enters this virtual world with VR glasses. Because this world is programmed and designed with the computer, the possibilities are endless.

"}

{"nl":"

Next level productpresentaties met virtual reality

Een mooie presentatiefilm is natuurlijk geweldig, het blijft echter dan alleen bij een film. Door de toevoeging van virtual reality wordt de film een ware belevenis. Nieuw hierin zijn de vr 360 films. Kent u het voorbeeld met de achtbaan? In die VR film lijkt het alsof u echt in een achtbaan zit doordat al het gevoel van oriëntatie weg is. Door de VR-bril zit u helemaal in de virtuele wereld waarbij de gebruiker 360 graden om zich heen kan kijken. 

","en":"

Next level product presentations with virtual reality

A beautiful presentation film is of course great, but it’s just a film. The addition of virtual reality makes the film a true experience. New here are the VR 360 films. Do you know the example with the roller coaster? In that VR film it seems as if you are really on a roller coaster because all the sense of orientation is gone. With the VR glasses, you are completely in the virtual world where the user can look around 360 degrees.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.

Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved